1. Konverserande Ai, NLU och NPL.

Nytorpsmodellen Ai-mentor. Ett litet exempel på NLU baserad på OpenAi-GPT 4 språkmodell med egen fine-tuning och data.

https://civicinnovation.se/nytorpsmodellen 

 

2. Digitala hjälpmedel

Mariko – en unik digital assistent som hjälper personer med NPF att organisera, planera och prioritera det som är viktigt i livet. (App demo)

https://mariko.se https://app.dev.mariko.se/

 

3. Mobil mikroinlärning

AutismEd – plattform för att skapa mobil mikroinlärning.

https://autismed.se/dashboard